امروز با شکسپیر

Time is very slow for those who wait,

Very long for who lament

Very fast for those who scared,

Very short for those who celebrate.

But, for those who love,

Time is" etemity"

(William Shakespeare)       

/ 3 نظر / 15 بازدید
سحر

سلام میشه معنیشم بذاری؟

پرنیاپرتوی

سلام خیلی زیبا بود. ولنتاین بر شما مبارک باشد[گل] امیدوارم زندگیتون همیشه سرشار از عشق و دوستی باشه[ماچ]

mona

سلام دوست عزیز ....................................آپم........................ خوشحال میشم وقت کردی بهم سر بزنی منتظر حضورت هستم... _______★★★★★_______★★★★_____ _____★★★★★★★____★★★★★★__ ___★★★★★★★★_★★★★★★★★★___ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★____ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★____ __★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★__ ___★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ ____★★★★★★★★★★★★★★★★___ ______★★★★★★★★★★★★★★___ ________★★★★★★★★★★★★___ __________★★★★★★★★★_____ ___________★★★★★★★ ______ ___________★★★★★★ _______ ____________★★★★_______ ____________★★★_______ ___________★★________ __________★_________ _________★__________ ________★__________ ________★__________ ________★_________ _________★__________ ___________★__________ _____________★_________ _______________★_________ [گل]اگه موافق با لینک بودی خبرم کن شیوا جان