لبخند بزن,زندگی همینه

زندگی به روش آمریکایی !

یک تاجر آمریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی ایستاده بود که یک قایق کوچک ماهیگیری از بغلش  رد شد که درون آن فقط چند ماهی بودمرد از مکزیکی ÷رسید:چقدر طول کشید که این چند ماهی را بگیری؟

مکزیکی:مدت خیلی کمی!

آمریکایی:÷س چرا بیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهی گیرت بیاید؟

مکزیکی:چون همین تعداد برای سیر کردن خانواده ام کافی است.

آمریکایی:اما بقیه ی وقتت را چکار می کنی؟

مکزیکی:تا دیر وقت می خوابم !کمی ماهیگیری می کنم!با بچه هایم بازی می کنم!با همسرم به تفریح می روم!در دهکده می چرخم و با دوستانم مشغول صحبت می شوم!خلاصه مشغولم با این نوع زندگی!

آمریکایی:من در هاروارد درس خوانده ام و می توانم کمکت کنم!تو باید بیشتر ماهی گیری کنی و با ان÷ول یک قایق بزرگتر بخریو با درآمد آن چند قایق دیگر هم اضافه کنی!

مکزیکی:خب بعدش چه؟

آمریکایی:بجای آنکه ما هی ها را با واسطه بفروشی آن ها را مستقیم به مشتری ها می فروشی و برای خودت کار و بار درست می کنی..............بعد کار خانه راه می اندازی..این دهکده را ترک می کنی و می روی مکزیکو سیتی.....بعد لوس آنجلس..و از انجا نیو یورک.......و آنجاست که دست به کارهای مهم می زنی !

مکزیکی:اینکار چقدر طول می کشد؟

آمریکایی:÷انزده تا بیست سال!

مکزیکی:بعدش چه؟

آمریکایی:موقع مناسب که به دست آمد سهام را به میلیارد ها دلار می فروشی!

مکزیکی:بعدش؟

آمریکایی:آنوقت می روی به یک دهکده ساحلی....جایی که می توانی تا دیر و قت بخوابی! !کمی ماهیگیری کنی!با بچه هایم بازی کنی!با همسرم به تفریح بروی! و با دوستانت مشغول صحبت شوی!!!!!!!!

نوشته شده در ۱۳۸۸/٧/٢٥ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ توسط شیوا نظرات () |