لبخند بزن,زندگی همینه

دیروز این مطلب رو تو مجله ی پرتو ملت خوندم.آرزوهای قشنگین.

 

اول از همه برایتان آرزومندم که عاشق شوید

و اگر هستید کسی هم به شما عشق بورزد

و اگر اینگونه نیست تنهائیتان کوتاه باشد

وپس از تنهایی نفرت از کسی نیا بید

ارزومندم که اینگونه پیش نیایداما اگر پیش آمد

بدانید که چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنید

برایتان همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشید

از جمله دوستان بد و ناپایدار

برخی نادوست و برخی دوستدار

که دست کم یکی در میانشان

بی تردید مورد اعتمادتان باشد

برایتان آرزومندم که دشمن نیز داشته باشید

نه کم نه زیاد درست به اندازه

تا گاهی باورهایتان را مورد پرسش قرار دهد

که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد

تا که زیاده به خودتان غره نشوید

همچنین برایتان آرزومندم صبور باشید

نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند

چون این کار ساده ای است

بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر می کنند

و با صبوریتان برای دیگران نمونه شوید

و امیدوارم اگر جوان هستید

خیلی به تعجیل رسیده نشوید

و اگر رسیده اید به جوان نمائی اصرار نورزید

و اگر پیر هستید تسلیم ناامیدی نشوید

چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد

و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند

امیدوارم حیوانی را نوازش کنید

به پرنده ای دانه بدهید و به آواز یک بلبل گوش کنید

وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می دهد

چرا که به این طریق

احساس زیبائی خواهید یافت به رایگان

امیدوارم که دانه ای هم در خاک کنید

هرچند خرد بوده باشد

و با روئیدنش همراه شوید

تا دریابید چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد

همچنین آرزومندم پول داشته باشید

زیرا در عمل به آن نیازمندید

و برای اینکه سالی یک بار

پولتان را جلو رویتان بگذارید و بگوئید:این مال من است.

فقط برای اینکه روشن کنید کدامتان ارباب دیگری است!

و در پایان اگر مرد هستید آرزومندم زن خوبی داشته باشید

و اگر زن هستید شوهر خوبی داشته باشید

و اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان

بازهم از عشق حرف بزنید تا از نو بیاغازید.

اگر همه ی اینها که گفتم فراهم شد

دیگر چیزی ندارم برایتان آرزو کنم!!

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱/۱٢ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط شیوا نظرات () |

تنها یک روز در سراسر حیات کافی است.

نگاه از گذشته برگیر و. بر آن غبطه مخورچرا که از دست رفته است.

در غم آینده نیز مباش چرا که هنوز فرا نرسیده است.

زندگی را در همین لحظه بگذران و آن را چنان زیبا بیافرین که ارزش بیاد  ماندن را داشته باشد.

                                                                                                    

                                                                                        آیدا اسکات تایور

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱/٧ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ توسط شیوا نظرات () |